Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB lỗi firmware cho anh Bảng 0908 588 15X ngày 13/6/2015

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 320GB cho anh bảng – 0908 588 15X. Ổ cứng của anh Bảng bị lỗi firmware. Với lỗi này Thiên Tân chỉ xử lý trong vòng 15 phút. Trường hợp ổ của anh Bảng đây là ổ còn mới 2015 nên sau 15 phút fix firmware ổ cứng ổ cứng nhận bình thường trên máy tính, test bad sector không có sector nào bị bad. Tất cả dữ liệu vẫn còn nguyên vẹn, ổ cứng của anh Bảng sử dụng lại bình thường.

Posted in khách hàng