Cứu Dữ liệu Ổ Cứng Seagate 3.0TB cho Anh Trí tại TpHCM-26/10/19

Cứu Dữ liệu Ổ Cứng Seagate Dung lượng 3000GB cho Anh Trí tại TpHCM- sdt: 0982447xxx. Khi đem ổ cứng đến Thiên Tân anh mô tả dữ liệu rất nhiều với quan trọng. Anh đang lv tự nhiên máy bị tắt, khởi động lại không nhận ổ cứng, không truy xuất được dữ liệu. Sau khi tiếp nhận Cứu dữ liệu Thiên Tân đã tiến hành kiểm tra ngay cho Anh và xác nhận do ổ cứng bi Chết cơ nên máy không nhận cần phải thay đầu đọc. Sau 2 ngày can thiệp toàn bộ dữ liệu của Anh đã được khôi phục và trả về cho Anh trong ngày thứ 7 cuối tuần. 26/10/19.

Cứu dữ liệu Ổ Cứng Seagate
Cứu dữ liệu Seagate 3.0TB – View cấu trúc dữ liệu