Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB dòng mới bị lỗi firmware cho anh Nguyên 2/12/2017

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 1TB dòng mới bị lỗi firmware cho anh Nguyên 2/12/2017.

Cứu dữ liệu cho anh Nguyên

Cứu dữ liệu cho anh Nguyên

Posted in khách hàng