Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB chết cơ cho công ty CP Container Miền Trung ngày 11/2/2017

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 250GB chết cơ cho công ty CP Container Miền Trung ngày 11/2/2017. Ổ cứng được chi nhánh của Thiên Tân ở Đà Nẵng gửi vào xử lý. Sau khi test nguồn ổ cứng kêu lọc cọc đây là lỗi hư đầu đọc. Thiên Tân bung trong phòng sạch để xử lý mất 30 phút.

Toàn bộ quá trình cứu dữ liệu và copy dữ liệu gửi trả công ty CP Container Miền Trung mất hơn 1 ngày.

Posted in khách hàng