Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu ổ cứng lỗi firmware ngày đầu làm việc năm mới cho anh Vũ ngày 6/2/2017

Cứu dữ liệu ổ cứng lỗi firmware ngày đầu làm việc năm mới cho anh Vũ – 0914 531 831 ngày 6/2/2017. Ổ cứng Seagate 250GB của anh Vũ khi cấp nguồn quay êm nhưng không nhận trong bios, đây là lỗi phổ biến ở dòng ổ cứng Seagate. Thiên Tân đã fix lỗi này bằng tool SRP trong vòng 5 phút, sau khi fix ổ cứng bị bad sector nhiều nhưng  dữ liệu xuất ra không bị lỗi.

Toàn bộ quá trình fix firmwarelấy hết dữ liệu cho anh Vũ hết 3h.

Ổ cứng bị lỗi của anh Vũ

Ổ cứng bị lỗi của anh Vũ

Posted in khách hàng