Cứu dữ liệu ổ cứng khách hàng ngày 03/03/2020

Cứu dữ liệu ổ cứng chết đầu đọc cho Công Ty Cấp Nước Bình Minh tại Vĩnh Long.- SĐT 0706.554.14x

Ngày 29/02/20 tiếp nhận trường hợp ổ cứng Seagate dung lượng 500GB của Công ty trong tình trạng không nhận. Bộ phận kỹ thuật tại Thiên Tân đã kiểm tra và xác định ổ cứng bị chết đầu đọc, do dữ liệu cơ quan cần gấp nên đã tiến hàng phục hồi dữ liệu ngay cho Anh. Toàn bộ dữ liệu của công ty đã được phục hồi và bàn giao đầy đủ.

Cứu dữ liệu ổ cứng chết đầu đọc
Cứu dữ liệu ổ cứng Chết đầu đọc

Phục hồi dữ liệu ổ cứng cho Anh Vũ tại Hà Nội – Sđt: 09342199xx

Ngày 28/02/20 tiếp nhận ổ cứng WD dung lượng 1TB của Anh Vũ được gửi chuyển fax vào. Ổ cứng trong tình trạng không nhận. Bộ phận kỹ thuật tại Thiên Tân đã kiểm tra và xác nhận ổ cứng bi hư cơ. Sau đó đã tiến hành can thiệp cứu dữ liệu ngay cho Anh. Sau 2 ngày toàn bộ dữ liệu của Anh được khôi phục đầy đủ và bàn giao.

Phục hồi ổ cứng laptop bị hư cơ cho Anh Vũ tại HN

Cứu dữ liệu ổ cứng cho Anh Huấn tại TpHCM – SĐT: 090182858x

Ngày 29/02/20 tiếp nhận ổ cứng laptop WD dung lượng 500GB của Anh Huấn trong tình trạng ổ cứng gõ không nhận. Bộ phận kỹ thuật đã kiểm tra sơ bộ và xác định ổ cứng bị chết đầu đọc. Sau đó đã tiến hành khôi phục dữ liệu thay đầu đọc trong phòng sạch và truy xuất dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu công việc của Anh đã được phục hồi thành công và bàn giao ngày 02/03/20.

Cứu dữ liệu ổ cứng chết đầu đọc
Ổ cứng bị chết đầu đọc

https://www.facebook.com/cuudulieuthientan/

https://cuudulieuhcm.com/

5/5 - (5 votes)