Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500Gb hư đầu đọc cho anh Tuấn Anh ngày 10/5/2017

cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500Gb hư đầu đọc cho anh Tuấn Anh ngày 10/5/2017. Ổ cứng của anh Tuấn Anh vẫn detect nhưng không thể copy dữ liệu ra được. Thiên Tân kết nối với tool pc3000 để lấy ra nhưng ổ cứng rất bad và chỉ được khoảng 30%. Để lấy được toàn bộ dữ liệu Thiên Tân đã thay đầu đọc và thông báo với anh Tuấn Anh. Quá trình thay đầu đọc diễn ra thành công và chỉ 3h toàn bộ dữ liệu đã được cứu ra hết.

cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB cho anh Tuấn Anh

cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB cho anh Tuấn Anh

Posted in khách hàng