Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB lỗi firmware cho công ty quảng cáo An Phát ngày 15/6/2016

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB lỗi firmware cho công ty quảng cáo An Phát – Mộc Hóa, Long An – 0909 903 269 ngày 15/6/2016. Toàn bộ dữ liệu của công ty An Phát được phục hồi sau gần 1 ngày. Dữ liệu của công ty gồm văn bản và những file đồ họa được phục hồi sau 1 ngày. Các file đọc tốt không bị lỗi.

Posted in khách hàng