Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 1TB lỗi firmware, bad sector cho anh Dũng ngày 8/10/2017

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 1TB lỗi firmware, bad sector cho anh Dũng ngày 8/10/2017.

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi

Posted in khách hàng