Cứu dữ liệu laptop chết cơ khách hàng ngày 13/04/2020

Cứu dữ liệu laptop chết cơ. Ổ cứng laptop WD 1.0TB không nhận cho Anh Quang tại TpHCM. Anh mô tả ổ cứng phát ra tiếng kêu lạch cạch, lọc cọc từ bên trong. Thiên Tân đã kiểm tra và xác nhận ổ cứng của Anh bị chết đầu đọc. Cần thay đầu đọc và can thiệp chuyên sâu thì mới có khả năng phục hồi dữ liệu. Ngay sau đó bắt tay vào làm liền và truy xuất dữ liệu. Toàn bộ dữ liệu của Công ty Anh đã được khôi phục thành công và bàn giao đầy đủ sau 2 ngày.

Khôi phục dữ liệu ổ cứng Seagate dung lượng 320GB không nhận cho Anh Thuận tại Ninh Thuận, Bình Thuận. Anh được người quen giới thiệu đến Thiên Tân. Ổ cứng của Anh khị cắm nguồn máy báo lỗi, bị treo và quay 5 giây rồi ngừng. Khi tiếp nhận kỹ thuật đã kiểm tra và xác nhận ổ cứng của Anh bị lỗi cơ. Ngay sau đó bắt tay vào cứu dữ liệu liền. Toàn bộ dữ liệu của Anh được bàn giao ngay trong ngày.

Cứu dữ liệu chết cơ
Cứu dữ liệu laptop chết cơ

Cứu dữ liệu box di động chết cơ cho Anh Vương tại TpHCM. Anh mô tả Box di động của Anh do sơ ý bị rơi, khi cắm nguồn không nhận. Ngay sau đó Thiên Tân bắt tay vào phục hồi dữ liệu liền. Thay đầu đọc trong phòng sạch, map sector và truy xuất dữ liệu. Trong thời gian 2 ngày toàn bộ dữ liệu làm việc của Công ty Anh được cứu thành công và bàn giao đầy đủ.

Cứu dữ liệu box di dộng chết cơ
Cứu dữ liệu box di dộng chết cơ

Thiên Tân chuyên cứu dữ liệu laptop/ổ cứng/máy tính/HDD chết cơ. Xin gửi đến tất cả Quý Khách Hàng gần xa đã tin tường và giới thiệu người thân lời cảm ơn sâu sắc nhất. Mời Anh/Chị tham khảo thêm thông tin:

Khách hàng phục hồi dữ liệu thành công tại Thiên Tân.

Nguyên nhân ổ cứng chết cơ:

5/5 - (2 votes)