Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu nhanh Server chạy 4HDD SAS 500GB bị lỗi 2 ổ cho anh Toàn ngày 2/9/2017

Cứu dữ liệu nhanh Server chạy 4HDD SAS 500GB bị lỗi 2 ổ cho anh Toàn ngày 2/9/2017. Server của anh Toàn hư cách đây 2 tháng nhưng bay giờ mới cần dữ liệu nên nhờ Thiên Tân phục hồi. Thiên Tân xử lý nhanh 2 ổ không nhận và tiến hành Build rồi xuất dữ liệu ra hết trong ngày cho anh Toàn.

Cứu dữ liệu server

Cứu dữ liệu server

Posted in khách hàng, khách hàng server