Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 500GB lỗi firmware cho anh Minh Quang

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 500GB lỗi firmware cho anh Minh Quang. Ổ cứng của anh Quang quay êm nhưng không Detect trong Bios. Thiên Tân tiến hành fix bằng pc3000 sau hơn 1h gần 200GB dữ liệu đã được phục hồi không thiếu một file nào.

Cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu nhanh

Posted in khách hàng