Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu ổ cứng seagate 500GB bị format và bị ghi đè cho anh Nguyên ngày 30/01/2015

ổ cứng seagate 500GB của anh nguyên – 0122999131X bị ghost các ổ gom lại còn 1 đã chia lại và có chép khoảng 2GB dữ liệu. Sau khi phân tích mã hex với dữ liệu Thiên Tân xác dịnh các ổ vẫn còn nguyên vẹn. Dữ liệu được phục hồi toàn bộ chỉ sau 5 phút.

Posted in khách hàng
One comment on “Cứu dữ liệu ổ cứng seagate 500GB bị format và bị ghi đè cho anh Nguyên ngày 30/01/2015
  1. Austthymn says:

    Viagra Apotheke Aachen viagra Baclofen En Ligne Propecia Online Find Informacion Sobre La Viagra

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>