Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu NAS QNAP chạy Raid 5 X 4 HDD western red 4TB cho anh Bảo ngày 13/4/2017

Cứu dữ liệu NAS QNAP chạy Raid 5 X 4 HDD western red 4TB cho anh Bảo ngày 13/4/2017. NAS của anh Bảo có 1 ổ số 4 hư từ trước sau đó ổ số 2 hư dẫn tới NAS không khởi động lên được. Thiên Tân tháo ổ số 2 kiểm tra, ổ cứng đã bị hư đầu đọc kêu lọc cọc. Do ổ số 4 đã hư từ lâu nên Thiên Tân không test ổ này nữa mà tiến hành thay đầu đọc ngay cho ổ số 2. Sau khi thay đầu đọc ổ số 2 Thiên Tân build Raid và tiến hành xuất dữ liệu tất cả khoảng 3TB.

P/S: NAS của anh Bảo là của công ty dữ liệu quan trọng nên anh không muốn public thông tin, Thiên Tân luôn tôn trọng khách hàng và chỉ khi nhận được sự đồng ý mới đưa thông tin lên mạng.

Cứu dữ liệu  NAS cho anh Bảo

Cứu dữ liệu NAS cho anh Bảo

Posted in khách hàng, khách hàng server