Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu NAS Buffallo chạy raid 1X2 HDD Hitachi 1TB chết 2 ổ ngày 30/4/2017

Cứu dữ liệu NAS Buffallo chạy raid 1X2 HDD Hitachi 1TB chết 2 ổ ngày 30/4/2017. Hai ổ cứng trong NAS đều bị hư đầu đọc trong đó có ổ số 2 đã chết trước đó 1 tháng. Thiên Tân bung ổ số 1 kiểm tra trong phòng sạch, ổ cứng không bị trầy mâm đĩa nên cơ hội thay đầu đọc thành công rất cao. Sau 30 phút thay đầu đọc ổ cứng đã detect và toàn bộ dữ liệu trong NAS được cứu ra hết sau hơn 2 ngày với 800GB dữ liệu.

Cứu dữ liệu NAS Buffallo

Cứu dữ liệu NAS Buffallo

Posted in khách hàng, khách hàng server