Cứu dữ liệu máy CNC ngày 30/10/2020

Cứu dữ liệu máy CNC cho khách hàng quận 8, ổ cứng của anh bị bad sector nặng nên Thiên Tân đã fix và chuyển tất cả sector sang 1 ổ cứng mới giúp chạy lên windown.

Ổ cứng máy CNC của khách

Cứu dữ liệu ổ cứng bad sector nặng cho anh Đạt. Ổ cứng của anh đạt là dòng Palmer của western (đây là dòng ổ cứng hay bị lỗi bad sector). Sau khi convert board Thiên Tân đã xuất toàn bộ dữ liệu cho anh Đạt

Ổ cứng chết cơ của anh Đạt

Thông tin chi tiết quý khách liên hệ với chúng tôi qua cửa sổ chat trực tiếp hoặc tại:
Fanfage: https://www.facebook.com/cuudulieuthientan
Mời quý khách tham khảo thêm
.
Cứu dữ liệu ổ cứng laptop KH ở Tỉnh.