Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu kế toán trên ổ cứng Seagate 500GB lỗi firmware cho anh Duy ngày 1/6/2015

Cứu dữ liệu kế toán cho anh Duy – 0906 256 562. Ổ cứng cần cứu dữ liệu là Seagate 500GB, tình trạng ban đầu khi Thiên Tân nhận ổ cứng từ anh Duy là ổ cứng bị lỗi firmware. Lỗi firmware là trường hợp thường xuyên xảy ra trên ổ cứng Seagate do cúp điện đột ngột. Với thiết bị hiện đại dành riêng cho ổ cứng Seagate và cập nhật liên tục tất cả những lỗi firmware ổ seagate đều được Thiên Tân xử lý trong vòng 10 phút. Ổ cứng của anh Duy toàn bộ dữ liệu kế toán đã được cứu ra trong vòng 30 phút với khoảng 20Gb dữ liệu.

Posted in khách hàng