Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu Hitachi 120GB chết đầu đọc cho anh Hùng – Nha Trang ngày 27/3/2015

Cứu thành công dữ liệu ổ cứng Hitachi 120GB cho anh Hùng – 0935004810 ở nha trang. Ổ cứng anh hùng chết đầu đọc, sau khi can thiệp thay đầu đọc trong phòng sạch toàn dữ liệu đã được phục hồi, gần 80GB dữ liệu đã được Thiên Tân gửi về Nha Trang cho anh Hùng.

Posted in khách hàng