Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu hình ảnh ổ cứng western 1.5TB bị lỗi firmware cho anh Luy ngày 13/6/2015

Cứu dữ liệu hình ảnh cho anh Luy – 0903977645. Ổ cứng western  1.5TB của anh Luy bị lỗi firmware và có nhiều bad sector. Thiên Tân đã sử dụng tool chuyên dụng để fix lỗi firmware cho ổ cứng. Toàn bộ dữ liệu gần 1TB đã được phục hồi sau 1 ngày. Dữ liệu toàn bộ là hình ảnh gia đình và công việc của anh Luy.

Posted in khách hàng Tagged with: , ,