Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu hình ảnh cá nhân cho chị Hà trong box western 1TB bad đầu đọc.

Cứu dữ liệu hình ảnh cá nhân cho chị Hà trong box western 1TB bad đầu đọc. Ổ cứng của chị hà vẫn detect nhưng do bị bad đầu đọc nên không thể copy được. Thiên Tân đã kiểm tra ổ cứng bằng PC3000 và xác định ổ cứng bad đầu đọc số 1 bắt buộc phải thay thế để lấy 100% dữ liệu.

Toàn bộ dữ liệu cứu ra sau 1 ngày.

Cứu dữ liệu cho chị Hà - Vũng Tàu

Cứu dữ liệu cho chị Hà – Vũng Tàu

Posted in khách hàng Tagged with: , ,