Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu Database

cứu dữ liệu database

Với trang thiết bị phần cứng và phần mềm chuyên dụng Thiên Tân có khả năng phục hồi và repair những file Database bị lỗi.

Hầu hết các hệ thống server các công ty đều sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MSSQL hay Oracle. Dung lượng file lên tới hàng chục, hàng trăm GB. Trong trường hợp ổ cứng bị hư do bad, chết cơ thì hầu như các file này đều bị lỗi và khi lấy ra không thể Attack lại được.

Khi gặp trường hợp file sql thiên tân sẽ lấy dữ liệu bằng phần cứng chuyên dụng và tiến hành Repair bằng phần mềm chuyên dụng.

cứu dữ liệu Database, cuu du lieu Database.

Posted in Cứu dữ liệu
2 comments on “Cứu dữ liệu Database
  1. Austthymn says:

    buy accutane paypal Price Of Priligy ou acheter priligy en france Ventajas De Propecia

  2. Austthymn says:

    Can Amoxicillin Be Taken With Fluconazole osu levitra comprar Buy Doxycycline In Canada Generic Cialis Sales In Uk

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>