Cứu Dữ Liệu cho Cty GREEN WORLD CAR RENTAL,Thảo Điền, Dist 2, HCM-9/10/19

Khôi phục Dữ Liệu Ổ Cứng_Toshiba 1.0TB cho GREEN WORLD CAR RENTAL.COMPANY- Thảo Điền Ward, Dist 2, HCMC. Khi liên hệ với Trung tâm Cứu Dữ Liệu Thiên Tân Khách hàng mô tả Ỗ cứng không nhận dữ liệu nên khi tiếp nhận Cứu Dữ Liệu Thiên Tân đã kiểm tra: Tình trạng do Ổ Cứng bị chết đầu đọc nên đã tiến hàng thay đầu đọc trong phòng sạch và xử lý . Sau 2H toàn bộ dữ liệu của Cty đã được khôi phục trong ngày 9/10/19.

Thay đầu đọc trong phòng sạch
Cứu Dữ Liệu Ổ Cứng Toshiba 1.0TB – View cấu trúc Dữ Liệu

Cứu Dữ Liệu Ổ Cứng Laptop WD 500GB thành công cho TRƯỜNG MẪU GIÁO MĂNG NON – Quận 7, HCMC. Tình trạng Ổ khi tiếp nhận ổ cứng Laptop bị Hư đầu đọc nặng, Cứu Dữ Liệu Thiên Tân phải thay đầu đọc sau đó FIX lỗi và truy xuất dữ liệu. Toàn bộ Data của Trường đã được khôi phục và trả về trong ngày 9/10/19.

Cứu Dữ Liệu Ổ Cứng Laptop WD 500GB
Cứu Dữ Liệu – Thay đầu đọc Ổ Cứng Laptop WD 500GB
Cứu Dữ Liệu Ổ Cứng Laptop WD 500GB
Trung Tâm Cứu Dữ Liệu TRỰC TIẾP – Số Seri trùng khớp