Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu box western digital các trường hợp bad sector, hư đầu đọc, bad đầu đọc

Cứu dữ liệu box western digital các trường hợp bad sector, hư đầu đọc, bad đầu đọc. Hiện nay box western rất thông dụng, 70% người sử dụng đều chọn box western để chứa dữ liệu.

Trong quá trình sử dụng do tháo ráp nóng nhiều, làm rớt, nước vào…dẫn tới ổ cứng không nhận, kêu lạch cạch hoặc có nhận nhưng không thể nào copy dữ liệu ra được và bạn phải tìm một trung tâm cứu dữ liệu để lấy lại dữ liệu quan trọng trong Box ra.

cuu du lieu

box western mà Thiên Tân nhận hàng ngày

Hầu hết các dòng box western Element, Passport, Passport Ultra, MyBook đều có chip mã hóa dữ liệu(nhằm tăng tính bảo mật của ổ cứng) nên công việc phục hồi dữ liệu rất phức tạp đòi hỏi phải có nhiều thiết bị hỗ trợ.

Chíp mã hóa dữ liệu trên box western

Chíp mã hóa dữ liệu trên box western

Hiện tại ở Việt Nam số lượng trung tâm có thiết bị để phục hồi dữ liệu trên box western rất ít ngoài cứu dữ liệu Thiên.

Nếu quý khách có box western cần cứu dữ liệu hãy liên hệ trực tiếp với Thiên Tân qua Hotline 0907 23 24 62 để có giá tốt và quan trọng là lấy lại được dữ liệu nhanh nhất.

Posted in khách hàng, khách hàng server, Tin Tức