Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu Box western 1TB công ty cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn ngày 7/1/2016

Cứu dữ liệu Box western 1TB công ty cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn ngày 6/1/2016. Box western 1TB của BVTV Sài Gòn chết board nhưng khi kiểm tra rom cũng bị chết.

Thiên Tân đã lấy dòng board Sata thay vào box và tiến hành repair rom. Sau hơn 5 phút Thiên Tân đã fix thành công, ổ cứng đã nhận dạng và dữ liệu xuất ra bình thường không có vấn đề gì.

Thay lại board USB và gắn lại vào hộp box vẫn hoạt động tốt.

box western BVTV sài gòn

Cứu dữ liệu Box western BVTV sài gòn

Posted in khách hàng Tagged with: ,