Cứu dữ liệu box Transcend bad sector

Cứu dữ liệu box Transcend bad sector. Box Transcend 4TB là của anh Thương ở Vũng Tàu chứa dữ liệu cá nhân khoảng hơn 3TB. Thiên Tân đã fix và xuất toàn bộ dữ liệu cho anh Thương trong hơn 2 ngày.

Ổ cứng của anh Thương

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB chết cơ cho anh khách hàng Đồng Tháp. Chị Hương là giáo viên 1 trường mầm non ở Đồng Tháp gửi lên để cứu dữ liệu, dữ liệu rất ít chỉ khoảng 5GB là các file văn phòng. Sau khi đóng đầu đọc Thiên Tân xuất hết dữ liệu cho chị Hương trong vòng 15 phút.

Ổ cứng của chị Hương