Cứu Dữ Liệu Box Seagate 1TB cho ANH PHONG HỘI NHIẾP ẢNH GIA-T. BÌNH.

Cứu Dữ Liệu Box Seagate 1TB | Cứu Dữ Liệu Thiên Tân -Trung Tâm Khôi Phục Dữ Liệu TRỰC TIẾP.
Khôi Phục Dữ Liệu Box Seagate cho ANH PHONG HỘI NHIẾP ẢNH GIA – TÂN BÌNH.
Anh là Khách hàng đã Cứu Dữ Liệu nhiều lần tại Trung Tâm Cứu Dữ Liệu Thiên Tân và Anh chia sẻ cũng đã giới thiệu rất nhiều Bạn Bè trong Hội sử dụng dịch vụ của Thiên Tân. Do tính chất công việc dù rất cẩn thận nhưng vẫn không tránh khỏi.
➡️Tình trạng: Box Seagate của Anh Bad Sector ,,đọc chậm, treo máy
Cứu Dữ Liệu Thiên Tân đã tiếp nhận, can thiệp và xử lý. Anh ngồi coi trực tiếp. Sau 1H toàn bộ ??dữ liệu hình ảnh của Anh đã đươc khôi phục. Ngày 19/09/19

Cứu Dữ Liệu Box Seagate 1TB anh Phong tại quận Tân Bình TP.HCM.
Cứu Dữ Liệu Box Seagate 1TB anh Phong tại quận Tân Bình TP.HCM.
Đánh giá