Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu 3 ổ cứng Seagate 500GB chạy Raid 5 cho anh Hòa – Lái Thiêu 1/9/2017

Cứu dữ liệu 3 ổ cứng Seagate 500GB chạy Raid 5 cho anh Hòa – Lái Thiêu 1/9/2017. 2 trong tổng số 3 ổ cứng của anh Hòa bị hư đầu đọc. Thiên Tân tiến hành thay đầu đọc cho 1 ổ và tiến hành build lại server trên 2 ổ. Sau gần 1 ngày dữ liệu của anh Hòa đã được phục hồi thành công.

Cứu dữ liệu Server

Cứu dữ liệu Server

 

Posted in khách hàng, khách hàng server