Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Blog Archives

Dear Anh Huấn và Trung Tâm Cứu Dữ Liệu Thiên Tân

cuu du lieu

Đầu tiên cho tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến Anh và Trung Tâm đã giúp tôi khôi phục lại các dữ liệu trong ổ cứng bị chết đầu đọc của tôi.

Posted in Phản hồi

Thật tuyệt vời không biết nói gì hơn

cuu du lieu

Được người bạn giới thiệu về Trung tâm cứu dữ liệu Thiên Tân, tôi liên lạc với niềm hi vọng cuối cùng. Đem ổ cứng tới tôi gặp A.Huấn và nói ngồi chờ bung mâm đĩa kiểm tra bởi đã bị đơn vị khác can thiệp.

Posted in Phản hồi

Xin cảm ơn công ty thiên tân

cuu du lieu

Tôi có 1 ổ cứng di động My Passport Western Digital 1TB chứa rất nhiều dữ liệu công việc, hình ảnh chụp tại VN và Mỹ.

Posted in Phản hồi

Thật là tuyệt vời quá

cuu du lieu

Sau khi đem đi nhiều nơi ởHuế tôi đều nhận được câu trả lời không có khả năng khôi phục. Tôi không hi vọng lắm về dữ liệu có khả năng khôi phục, tuy nhiên một người bạn ở Sài Gòn.

Posted in Phản hồi