Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Blog Archives

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng western 80GB Desktop chết cơ cho anh Dũng

Cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng western 80GB Desktop chết cơ cho anh Dũng

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB hư đầu đọc cho anh Thỏa – Dak lak

cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB hư đầu đọc cho anh Thỏa – Dak lak.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate Desktop 2TB bad sector nặng cho anh Hoàng

cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate Desktop 2TB bad sector nặng cho anh Hoàng

Posted in khách hàng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 2TB lỗi firmware chứa hình ảnh cho anh Quang

cứu dữ liệu nhanh

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Western 2TB lỗi firmware chứa hình ảnh cho anh Quang.  

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Hitachi Laptop 500GB hư đầu đọc cho chị Mỹ

Cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Hitachi Laptop 500GB hư đầu đọc cho chị Mỹ.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 500GB hư đầu đọc cho anh Nguyên – Bình Phước

Cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 500GB hư đầu đọc cho anh Nguyên – Bình Phước.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu gấp 1h ổ cứng Seagate 250GB lỗi firmware cho anh Quang

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu gấp 1h ổ cứng Seagate 250GB lỗi firmware cho anh Quang.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 500GB bị lỗi firmware cho anh Hùng

cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 500GB bị lỗi firmware cho anh Hùng.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB bị lỗi firmware và bad sector cho anh Đoàn

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB bị lỗi firmware và bad sector cho anh Đoàn.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 40GB ATA bị bad sector nặng cho anh Vương

cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 40GB ATA bị bad sector nặng cho anh Vương.

Posted in khách hàng Tagged with: , ,

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng western 4TB hư đầu đọc cho anh Khương

Cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng western 4TB hư đầu đọc cho anh Khương.

Posted in khách hàng Tagged with: , , ,

Cứu dữ liệu ổ cứng gắn ngoài western passport 1TB hư đầu đọc cho anh Thiên 16/3/2018

cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu ổ cứng gắn ngoài western passport 1TB hư đầu đọc cho anh Thiên .

Posted in khách hàng