Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Blog Archives

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 250GB hư đầu đọc cho anh Việt – Đà Nẵng

cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 250GB hư đầu đọc cho anh Việt – Đà Nẵng.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng gắn ngoài western 1TB cho anh Vũ – Partner của Thiên Tân ở Phan Thiết

cứu dữ liệu western

Cứu dữ liệu ổ cứng gắn ngoài western 1TB cho anh Vũ – Partner của Thiên Tân ở Phan Thiết.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 500GB PC bị lỗi firmware cho chị Bích

cuu du lieu nhanh

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 500GB PC bị lỗi firmware cho chị Bích.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh 2 ổ cứng 250GB chạy Raid 1 bị hư đầu đọc cho anh Quyền

Cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu 2 ổ cứng 250GB chạy Raid 1 bị hư đầu đọc cho anh Quyền.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB cho Thiên Hòa – DakLak ổ cứng bị hư đầu đọc

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB cho Thiên Hòa – DakLak ổ cứng bị hư đầu đọc.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate PC 500GB bị lỗi firmware cho anh Châu

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate PC 500GB bị lỗi firmware cho anh Châu.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu kế toán trong ổ cứng western 250GB hư đầu đọc cho anh Điệp

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu kế toán trong ổ cứng western 250GB hư đầu đọc cho anh Điệp.  

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng western 250GB bị xoá mất file database cho anh Thiên

cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng western 250GB bị xoá mất file database cho anh Thiên.

Posted in khách hàng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 1TB lỗi bad sector cho Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Tân Hiệp Thành

Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 1TB lỗi bad sector cho Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Tân Hiệp Thành.  

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Toshiba 500GB dòng 3.5 bị kẹt cơ cho anh Bảo

Cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Toshiba 500GB dòng 3.5 bị kẹt cơ cho anh Bảo.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu gấp trong ổ cứng Hitachi 500GB bị bad đầu đọc cho anh Phiêm – Tiền Giang

cứu dữ liệu gấp

Cứu dữ liệu gấp trong ổ cứng Hitachi 500GB bị bad đầu đọc cho anh Phiêm – Tiền Giang.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB hư đầu đọc cho anh Giang – Hà Nội

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB hư đầu đọc cho anh Giang – Hà Nội.

Posted in khách hàng