Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Blog Archives

Cứu dữ liệu nhanh 2 ổ cứng 250GB chạy Raid 1 bị hư đầu đọc cho anh Quyền

Cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu 2 ổ cứng 250GB chạy Raid 1 bị hư đầu đọc cho anh Quyền.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB cho Thiên Hòa – DakLak ổ cứng bị hư đầu đọc

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 500GB cho Thiên Hòa – DakLak ổ cứng bị hư đầu đọc.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate PC 500GB bị lỗi firmware cho anh Châu

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate PC 500GB bị lỗi firmware cho anh Châu.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu kế toán trong ổ cứng western 250GB hư đầu đọc cho anh Điệp

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu kế toán trong ổ cứng western 250GB hư đầu đọc cho anh Điệp.  

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng western 250GB bị xoá mất file database cho anh Thiên

cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng western 250GB bị xoá mất file database cho anh Thiên.

Posted in khách hàng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 1TB lỗi bad sector cho Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Tân Hiệp Thành

Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng seagate 1TB lỗi bad sector cho Công Ty CP Xuất Nhập Khẩu Tân Hiệp Thành.  

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Toshiba 500GB dòng 3.5 bị kẹt cơ cho anh Bảo

Cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Toshiba 500GB dòng 3.5 bị kẹt cơ cho anh Bảo.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu gấp trong ổ cứng Hitachi 500GB bị bad đầu đọc cho anh Phiêm – Tiền Giang

cứu dữ liệu gấp

Cứu dữ liệu gấp trong ổ cứng Hitachi 500GB bị bad đầu đọc cho anh Phiêm – Tiền Giang.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB hư đầu đọc cho anh Giang – Hà Nội

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB hư đầu đọc cho anh Giang – Hà Nội.

Posted in khách hàng

Cứu toàn bộ dữ liệu hình ảnh hơn 500GB trong ổ cứng Samsung 500GB cho anh Khương

cứu dữ liệu

Cứu toàn bộ dữ liệu hình ảnh hơn 500GB trong ổ cứng Samsung 500GB cho anh Khương.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB lỗi firmware và bad sector nặng cho anh Hoàng

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB lỗi firmware và bad sector nặng cho anh Hoàng.

Posted in khách hàng

Phục hồi dữ liệu kế toán ổ cứng Seagate 500GB lỗi firmware cho anh Mạnh

Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu kế toán ổ cứng Seagate 500GB lỗi firmware cho anh Mạnh.

Posted in khách hàng