Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Blog Archives

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 40GB hư đầu đọc cho công ty Huỳnh Thành ngày 4/3/2017

cuu du lieu

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 40GB hư đầu đọc cho công ty Huỳnh Thành – Bà Rịa ngày 4/3/2017. Công ty Huỳnh Thành gửi ổ cứng qua nhà xe Hoa Mai tới Thiên Tân, khi Thiên Tân cấp nguồn

Posted in khách hàng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB lỗi firmware cho bệnh xá Sư Đoàn 3, Quân khu 1 ngày 4/3/2017

Cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB lỗi firmware cho bệnh xá Sư Đoàn 3, Quân khu 1 ngày 4/3/2017. Ổ cứng của bệnh xá được anh Phúc Anh gửi tới Thiên Tân. Khi cấp nguồn ổ cứng quay

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu hình ảnh box western 500GB bad sector cho anh Phụng ngày 3/3/2017

cuu du lieu

Cứu dữ liệu hình ảnh box western 500GB bad sector cho anh Phụng ngày 3/3/2017. Trước đó Thiên Tân có cứu dữ liệu cho anh Phụng ổ cứng Hitachi bị cài win nhầm mất hết dữ liệu nên anh tin

Posted in khách hàng

Phục hồi dữ liệu toàn bộ trong ổ cứng Seagate mỏng 500GB bị lỗi kẹt cơ ngày 3/3/2017

cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu toàn bộ trong ổ cứng Seagate mỏng 500GB bị lỗi kẹt cơ ngày 3/3/2017. Ổ cứng là của anh Tiền nằm trong máy laptop. Thiên Tân luôn luôn đi đầu trong công nghệ mới về xử

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ Hitachi 320GB cho công ty Khải Vy – 04 Đào Trí, Phú Thuận, Q7 ngày 2/3/2017

cuu du lieu

Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ Hitachi 320GB cho công ty Khải Vy – 04 Đào Trí, Phú Thuận, Q7 ngày 2/3/2017. Công ty Khải Vy hoạt động trong lĩnh vực trang trí nội thất, dữ liệu của công

Posted in khách hàng

Cưú dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB loại mỏng bị bad nặng cho anh Sơn ngày 2/3/2017

cuu du lieu

Cưú dữ liệu ổ cứng Seagate 500GB loại mỏng bị bad nặng cho anh Sơn ngày 2/3/2017. ổ cứng của anh Sơn là dữ liệu cá nhân, hình ảnh và nhiều dữ liệu word, excel, mail…Thiên Tân dùng tool PC3000

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 200GB hư đầu đọc cho trạm y tế Tây Xuân ngày 1/3/2017

cuu du lieu

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 200GB hư đầu đọc cho trạm y tế xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, Bình Định ngày 1/3/2017. Ổ cứng của trạm y tế Tây Xuân bị kiến chui làm hư đầu đọc. Khi

Posted in khách hàng

Phục hồi dữ liệu kế toán format nhầm cho anh Thành 090X 057 254 ngày 1/3/2017

cuu du lieu

Phục hồi dữ liệu kế toán format nhầm cho anh Thành 090X 057 254 ngày 1/3/2017. Anh Thành do bất cẩn chưa backup dữ liệu đã format, nhưng sau khi format anh mang tới Thiên Tân ngay mà không làm

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu gấp 1h trong ổ cứng western 500GB cho anh Phương ngày 28/2/2017

cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu gấp 1h trong ổ cứng western 500GB cho anh Phương ngày 28/2/2017. Ổ cứng của anh Phương chứa  nhiều dữ liệu kế toán quan trọng của công ty anh muốn làm gấp nên Thiên Tân tiến hành

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng bị rớt va chạm rất mạnh cho anh Sơn 0936 437 055 ngày 28/2/2017

cuu du lieu

Cứu dữ liệu ổ cứng bị rớt va chạm rất mạnh cho anh Sơn 0936 437 055 ngày 28/2/2017. Anh Sơn liên hệ với Thiên Tân qua web chat về tình trạng ổ cứng bị rớt, sau khi nghe kỹ

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu box Buffalo 1TB hư đầu đọc cho anh Thọ 09X9 956 080 ngày 27/2/2017

cuu du lieu

Cứu dữ liệu box Buffalo 1TB hư đầu đọc cho anh Thọ 09X9 956 080 ngày 27/2/2017. Ổ cứng của anh Thọ là ổ Toshiba 1TB dòng mới. Sau khi thay đầu đọc trong phòng sạch ổ cứng Detect nhanh

Posted in khách hàng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB cài lại win mất hết dữ liệu cho anh Phụng ngày 27/2/2017

cuu du lieu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB cài lại win mất hết dữ liệu cho anh Phụng – 09X8 566 252 ngày 27/2/2017. Ổ cứng của anh Phụng đã mang đến 1 trung tâm khác nhưng không cứu được

Posted in khách hàng