Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Blog Archives

Cưu dữ liệu ổ cứng rời western 1TB bị bad đầu đọc cho chị Vân ngày 10/9/2018

cứu dữ liệu

Cưu dữ liệu ổ cứng rời western 1TB bị bad đầu đọc cho chị Vân ngày 10/9/2018.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng western 320GB hư đầu đọc cho UBND Bình chánh ngày 10/9/2018

cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu ổ cứng western 320GB hư đầu đọc cho UBND Bình chánh ngày 10/9/2018.  

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu lấy ngay cho anh Long ổ cứng Seagate 250GB lỗi firmware ngày 9/9/2018

cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu lấy ngay cho anh Long ổ cứng Seagate 250GB lỗi firmware ngày 9/9/2018.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng gắn ngoài western 320GB chứa dữ liệu hình ảnh cho anh Đức 9/9/2018

Cứu dữ liệu hình ảnh

Cứu dữ liệu ổ cứng gắn ngoài western 320GB chứa dữ liệu hình ảnh cho anh Đức.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 1TB hư đầu đọc cho khách hàng Vũng Tàu ngày 9/9/2018

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 1TB hư đầu đọc cho khách hàng Vũng Tàu ngày 9/9/2018.

Posted in khách hàng

Phục hồi dữ liệu kế toán trong ổ cứng Seagate 250GB cho anh Vương ngày 8/9/2018

cứu dữ liệu nhanh

Phục hồi dữ liệu kế toán trong ổ cứng Seagate 250GB cho anh Vương ngày 8/9/2018.

Posted in khách hàng

Phục hồi toàn bộ hình ảnh trong ổ cứng Hitachi 500GB cho anh Xuân ngày 8/9/2018

Cứu dữ liệu

Phục hồi toàn bộ hình ảnh trong ổ cứng Hitachi 500GB cho anh Xuân ngày 8/9/2018.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Western 1TB bị hư đầu đọc cho anh Cảnh ngày 8/9/2018

cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Western 1TB bị hư đầu đọc cho anh Cảnh ngày 8/9/2018.

Posted in khách hàng Tagged with: , ,

Phục hồi nhanh gần 2TB dữ liệu trong ổ cứng western 2TB bị lỗi firmware cho anh Dũng

cứu dữ liệu

Phục hồi nhanh ổ cứng western 2TB bị lỗi firmware cho anh Dũng. Ổ cứng của anh Dũng quay êm nhưng không detect trong Bios.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu hình ảnh trong ổ cứng Samsung 250GB bị kiến chui làm hư đầu đọc cho anh Hưng

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu hình ảnh trong ổ cứng Samsung 250GB bị kiến chui làm hư đầu đọc cho anh Hưng.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng western sshd 1TB bị lỗi firmware cho anh Đức

cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu ổ cứng western sshd 1TB bị lỗi firmware cho anh Đức.

Posted in khách hàng

Cứu toàn bộ dữ liệu trong ổ cứng Seagate 1TB bị lỗi Firmware và Bad Sector cho anh Trạng

Cuu du lieu

Cứu toàn bộ dữ liệu trong ổ cứng Seagate 1TB bị lỗi Firmware và Bad Sector cho anh Trạng.

Posted in khách hàng