Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Blog Archives

Cứu dữ liệu ổ cứng gắn ngoài western 320GB chứa dữ liệu hình ảnh cho anh Đức 9/9/2018

Cứu dữ liệu hình ảnh

Cứu dữ liệu ổ cứng gắn ngoài western 320GB chứa dữ liệu hình ảnh cho anh Đức.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 1TB hư đầu đọc cho khách hàng Vũng Tàu ngày 9/9/2018

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 1TB hư đầu đọc cho khách hàng Vũng Tàu ngày 9/9/2018.

Posted in khách hàng

Phục hồi dữ liệu kế toán trong ổ cứng Seagate 250GB cho anh Vương ngày 8/9/2018

cứu dữ liệu nhanh

Phục hồi dữ liệu kế toán trong ổ cứng Seagate 250GB cho anh Vương ngày 8/9/2018.

Posted in khách hàng

Phục hồi toàn bộ hình ảnh trong ổ cứng Hitachi 500GB cho anh Xuân ngày 8/9/2018

Cứu dữ liệu

Phục hồi toàn bộ hình ảnh trong ổ cứng Hitachi 500GB cho anh Xuân ngày 8/9/2018.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Western 1TB bị hư đầu đọc cho anh Cảnh ngày 8/9/2018

cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Western 1TB bị hư đầu đọc cho anh Cảnh ngày 8/9/2018.

Posted in khách hàng Tagged with: , ,

Phục hồi nhanh gần 2TB dữ liệu trong ổ cứng western 2TB bị lỗi firmware cho anh Dũng

cứu dữ liệu

Phục hồi nhanh ổ cứng western 2TB bị lỗi firmware cho anh Dũng. Ổ cứng của anh Dũng quay êm nhưng không detect trong Bios.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu hình ảnh trong ổ cứng Samsung 250GB bị kiến chui làm hư đầu đọc cho anh Hưng

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu hình ảnh trong ổ cứng Samsung 250GB bị kiến chui làm hư đầu đọc cho anh Hưng.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng western sshd 1TB bị lỗi firmware cho anh Đức

cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu ổ cứng western sshd 1TB bị lỗi firmware cho anh Đức.

Posted in khách hàng

Cứu toàn bộ dữ liệu trong ổ cứng Seagate 1TB bị lỗi Firmware và Bad Sector cho anh Trạng

Cuu du lieu

Cứu toàn bộ dữ liệu trong ổ cứng Seagate 1TB bị lỗi Firmware và Bad Sector cho anh Trạng.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 250GB hư đầu đọc cho anh Việt – Đà Nẵng

cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 250GB hư đầu đọc cho anh Việt – Đà Nẵng.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng gắn ngoài western 1TB cho anh Vũ – Partner của Thiên Tân ở Phan Thiết

cứu dữ liệu western

Cứu dữ liệu ổ cứng gắn ngoài western 1TB cho anh Vũ – Partner của Thiên Tân ở Phan Thiết.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 500GB PC bị lỗi firmware cho chị Bích

cuu du lieu nhanh

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 500GB PC bị lỗi firmware cho chị Bích.

Posted in khách hàng