Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Blog Archives

Cứu dữ liệu ổ cứng hư đầu đọc ổ cứng Seagate 1TB dòng mới ngày 16/10/2017

cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu ổ cứng hư đầu đọc ổ cứng Seagate 1TB dòng mới cho anh Quốc – Q12 ngày 16/10/2017.

Posted in khách hàng

Phục hồi dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 320GB hư đầu đọc cho anh Hưng ngày 15/10/2017

cứu dữ liệu nhanh

Phục hồi dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 320GB hư đầu đọc cho anh Hưng ngày 15/10/2017.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Toshiba 640GB cho anh Nam – Cần Thơ ngày 14/10/2017

cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Toshiba 640GB cho anh Nam – Cần Thơ ngày 14/10/2017.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 250GB cho Partner Thiên Tân ở Bạc Liêu 13/10/2017

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Seagate 250GB cho Partner Thiên Tân ở Bạc Liêu 13/10/2017.  

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Samsung 80GB cho anh Hùng – Thanh Hoá 12/10/2017

cứu dữ liệu nhanh seagate

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Samsung 80GB cho anh Hùng – Thanh Hoá 12/10/2017.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng western 80GB cho quận uỷ Bình Tân ngày 11/10/2017

cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng western 80GB cho quận uỷ Bình Tân ngày 11/10/2017.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Maxtor 80GB hư board cho anh Hổ ngày 10/10/2017

Cứu dữ liệu nhanh

Cứu dữ liệu nhanh ổ cứng Maxtor 80GB hư board cho anh Hổ ngày 10/10/2017.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu Server Raid 5X4 HDD SAS 300GB cho anh Lưu 9/10/2017

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu Server Raid 5X4 HDD SAS 300GB cho anh Lưu 9/10/2017.

Posted in khách hàng, khách hàng server

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 1TB lỗi firmware, bad sector cho anh Dũng ngày 8/10/2017

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 1TB lỗi firmware, bad sector cho anh Dũng ngày 8/10/2017.

Posted in khách hàng

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 2TB Bad Sector cho anh Mười ngày 7/10/2017

cứu dữ liệu

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 2TB Bad Sector cho anh Mười ngày 7/10/2017.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB bị kiến chui mâm đĩa cho anh Khôi – Bình Phước ngày 6/10/2017

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB bị kiến chui mâm đĩa cho anh Khôi – Bình Phước ngày 6/10/2017.

Posted in khách hàng

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB laptop hư đầu đọc cho anh Ca ngày 5/10/2017

Cuu du lieu

Cứu dữ liệu ổ cứng Hitachi 320GB laptop hư đầu đọc cho anh Ca ngày 5/10/2017.

Posted in khách hàng