Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Blog Archives

Cứu dữ liệu server raid 5 X 5 HDD sas 300GB cho sở giao thông Đồng Nai

cứu dữ liệu Server

Cứu dữ liệu server raid 5 X 6 HDD  sas 300GB cho sở giao thông Đồng Nai

Posted in khách hàng, khách hàng server

Cứu dữ liệu NAS Synology chạy 2 mảng Raid 0 8TB cho công ty Xingfa

cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu NAS Synology chạy 2 mảng Raid 0 8TB cho công ty Xingfa.

Posted in khách hàng, khách hàng server

Cứu dữ liệu Server raid 5 X 3 HDD cho anh Đăng bị lỗi mất Raid ngày 3/1/2018

cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu Server raid 5 X 3 HDD cho anh Đăng bị lỗi mất Raid ngày 3/1/2018.

Posted in khách hàng, khách hàng server

Cứu dữ liệu Server Raid 5X4 HDD SAS 300GB cho anh Lưu 9/10/2017

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu Server Raid 5X4 HDD SAS 300GB cho anh Lưu 9/10/2017.

Posted in khách hàng, khách hàng server

Cứu dữ liệu NAS ổ cứng Seagate 2TB bị mất cấu trúc cho anh Vinh 13/9/2017

cuu du lieu

Cứu dữ liệu NAS ổ cứng Seagate 2TB bị mất cấu trúc cho anh Vinh 13/9/2017.

Posted in khách hàng, khách hàng server

Cứu dữ liệu Sever Raid 5X3 HDD 146GB cho anh Chương ngày 5/9/2017

cuu du lieu

Cứu dữ liệu Sever Raid 5X3 HDD 146GB cho anh Chương ngày 5/9/2017.

Posted in khách hàng, khách hàng server

Cứu dữ liệu nhanh Server chạy 4HDD SAS 500GB bị lỗi 2 ổ cho anh Toàn ngày 2/9/2017

cứu dữ liệu server

Cứu dữ liệu nhanh Server chạy 4HDD SAS 500GB bị lỗi 2 ổ cho anh Toàn ngày 2/9/2017. Server của anh Toàn hư cách đây 2 tháng nhưng bay giờ mới cần dữ liệu nên nhờ Thiên Tân phục hồi.

Posted in khách hàng, khách hàng server

Cứu dữ liệu 3 ổ cứng Seagate 500GB chạy Raid 5 cho anh Hòa – Lái Thiêu 1/9/2017

cuu du lieu server

Cứu dữ liệu 3 ổ cứng Seagate 500GB chạy Raid 5 cho anh Hòa – Lái Thiêu 1/9/2017. 2 trong tổng số 3 ổ cứng của anh Hòa bị hư đầu đọc. Thiên Tân tiến hành thay đầu đọc cho

Posted in khách hàng, khách hàng server

Cứu dữ liệu NAS Buffallo chạy raid 1X2 HDD Hitachi 1TB chết 2 ổ ngày 30/4/2017

cuu du lieu

Cứu dữ liệu NAS Buffallo chạy raid 1X2 HDD Hitachi 1TB chết 2 ổ ngày 30/4/2017. Hai ổ cứng trong NAS đều bị hư đầu đọc trong đó có ổ số 2 đã chết trước đó 1 tháng. Thiên Tân

Posted in khách hàng, khách hàng server

Cứu dữ liệu NAS QNAP chạy Raid 5 X 4 HDD western red 4TB cho anh Bảo ngày 13/4/2017

cuu du lieu server

Cứu dữ liệu NAS QNAP chạy Raid 5 X 4 HDD western red 4TB cho anh Bảo ngày 13/4/2017. NAS của anh Bảo có 1 ổ số 4 hư từ trước sau đó ổ số 2 hư dẫn tới NAS

Posted in khách hàng, khách hàng server

Cứu dữ liệu Server Raid 10 X 4 HDD SAS Lenovo 600GB cho anh Tuấn ngày 8/4/2017

cuu du lieu

Cứu dữ liệu Server Raid 10 X 4 HDD SAS Lenovo 600GB cho anh Tuấn ngày 8/4/2017. 4 ổ SAS của anh Tuấn đều không nhận theo như thông tin anh Tuấn nói thì Server bị cháy main. Cấp nguồn kiểm

Posted in khách hàng, khách hàng server

Cứu dữ liệu Server Raid 10 X HDD western 320GB có 3 ổ bị lỗi cho anh Phương ngày 18/3/2017

cuu du lieu

Cứu dữ liệu Server Raid 10 X HDD western 320GB có 3 ổ bị lỗi cho anh Phương ngày 18/3/2017. Trong số 4 ổ cứng của anh Phương có ổ số 1 đã bị cài win đè, ổ 0 hư

Posted in khách hàng, khách hàng server