Cứu Dữ Liệu Ổ Cứng cho UBND Tân Hiệp, H.Hớn Quản, Bình Phước – 7/10/19

Khôi Phục Dữ Liệu Ổ Cứng Seagate  500GB cho Khách Hàng UBND Xã Tân Hiệp, Huyện Hớn Quản, Bình Phước. Ổ Cứng bị lỗi đầu đọc không nhận ổ Cứu Dữ Liệu Ổ Cứng Thiên Tân đã can thiệp FIX lỗi đầu đọc. Toàn bộ dữ liệu đã được phục hồi trong ngày 7/10/19.

Cứu Dữ Liệu Ổ Cứng Seagate 500GB
Khôi Phục Dữ Liệu Ổ Cứng Seagate 500GB – View Cấu Trúc Dữ Liệu

Khôi Phục Dữ Liệu Ổ Cứng Toshiba 500GB thành công cho Khách hàng xa thiệt xa LỮ ĐOÀN 146 – QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA. Tình trạng Ổ Cứng bị BAD Sector., vì Khách Hàng ở xa nên Sau khi tiếp nhận Cứu Dữ Liệu Ổ Cứng Thiên Tân đã kiểm tra và bắt tay làm ngay. Trong thời gian 2H toàn bộ Dữ Liệu đã được Khôi phục trong ngày 7/10/19.

Cứu Dữ Liệu Ổ Cứng Toshiba 500GB
Khôi Phục Dữ Liệu Ổ Cứng Toshiba 500GB – View Cấu Trúc Dữ Liệu