Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Phục hồi hình ảnh tiệm chụp hình cho anh Bình trong ổ Seagate 250GB ngày 5/7/2017

Phục hồi hình ảnh tiệm chụp hình cho anh Bình trong ổ Seagate 250GB ngày 5/7/2017. Anh Bình có liên hệ với Thiên Tân về việc ổ cứng chỉ còn nhận 3GB, đây thực ra là ổ đã hư đầu đọc chỉ còn nhận Board.

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu

 

Posted in khách hàng