Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 500GB không nhận ổ đĩa cho bệnh viện Bình Chánh ngày 6/7/2017

Phục hồi dữ liệu ổ cứng western 500GB không nhận ổ đĩa cho bệnh viện Bình Chánh ngày 6/7/2017. Khi Thiên Tân tiếp nhận ổ cứng của BV Bình Chánh không nhận, cắm nguồn không quay. Khi Thiên Tân tháo board để kiểm tra thì phát hiện ổ đĩa có rất nhiều kiến chui bên trong và bám cả vào board làm board không tiếp xúc được với đầu đọc dẫn tới ổ đĩa không quay.

Thiên Tân bung ổ cứng trong phòng sạch để kiểm tra mâm đĩa và đầu đọc, có nhiều kiến bị chết nằm trên mâm đĩa làm hư đầu đọc. Sau khi Thiên Tân vệ sinh xong ổ cứng không có vết trầy xước nào nên Thiên Tân tiến hành thay đầu đọc ngay.

Toàn bộ dữ liệu của BV bình chánh được lấy ra hết sau 1h và dữ liệu toàn bộ là file văn phòng khoảng gần 20GB.

cứu dữ liệu ổ cứng western

cứu dữ liệu ổ cứng western

Posted in khách hàng