Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB cho bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu ngày 22/6/2017

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate 250GB cho bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu – Bến Tre ngày 22/6/2017. Bệnh Viện Nguyễn Đình Chiểu gửi ổ cứng chuyển phát nhanh lên Thiên Tân để cứu dữ liệu gấp.

Đây là dòng ổ cứng cũ 7200.12 của Seagate khả năng thay đầu đọc thành công rất cao. Sau khi tìm được đầu đọc thay thế Thiên Tân tiến hành làm ngay.

Dữ liệu của trường Nguyễn Đình Chiểu gồm 1 phần mềm quản lý và những file office. Toàn bộ dữ liệu được phục hồi trong ngày.

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate

Phục hồi dữ liệu ổ cứng Seagate

 

Posted in khách hàng