Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu western 500GB hư đầu đọc cho công ty cổ phần mía đường La Ngà ngày 3/7/2017

Cứu dữ liệu western 500GB hư đầu đọc cho công ty cổ phần mía đường La Ngà – KM 35, QL 20, Định Quán, Đồng Nai ngày 3/7/2017. Anh Tiến là nhân viên công ty mía đường La Ngà mang trực tiếp ổ cứng tới Thiên Tân để phục hồi.

Do dữ liệu cực kỳ gấp gáp nên anh Tiến yêu cầu Thiên Tân thực hiện cứu gấp trong vòng 1h. Thiên Tân tiến hành vệ sinh ổ cứng và thay đầu đọc ngay. Sau 15 phút xử lý thay đầu đọc trong phòng sạch ổ cứng của anh Tiến đã detect.

Để không phải chờ lâu anh Tiến lấy trước 1 số file quan trọng để về làm việc sau đó gửi lại ổ cứng chép phần dữ liệu còn lại để gửi về sau.

Cứu dữ liệu western 500GB

Cứu dữ liệu western 500GB

Posted in khách hàng