Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu SSD 128GB bị bad sector nặng cho em Dung ngày 24/6/2017

Cứu dữ liệu SSD 128GB bị bad sector nặng cho em Dung ngày 24/6/2017. Máy macbook của em Dung chạy windows và cần lấy dữ liệu trên phân vùng này.

Em dung có mang qua một trung tâm cứu dữ liệu khác nhưng báo giá quá cao, được người quen giới thiệu em Dung mang qua Thiên Tân.

Kiểm tra ổ SSD trên PC3000 ổ cứng bad rất nhiều Thiên Tân tiến hành fix bad sector logic, sau đó dùng tool DDP để map image cho toàn bộ ổ cứng.

Toàn bộ quá trình fix bad sector, map image cứu dữ liệu SSD 128GB của em Dung hết hơn 1 ngày.

Cứu dữ liệu SSD

Cứu dữ liệu SSD

Posted in khách hàng