Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu server Raid 5 X 3 HDD SAS 146GB cho anh Trường ngày 27/5/2017

Cứu dữ liệu server Raid 5 X 3  HDD SAS 146GB cho anh Trường ngày 27/5/2017. Trong 3 ổ cứng của anh Trường có ổ số 2 bị bad nặng dẫn Server không khởi động lên được. Thiên Tân tập trung fix ổ số 2 sau đó build sang một ổ mới. Khi đã có đủ 3 ổ Thiên Tân tiến hành lấy thử dữ liệu kiểm tra, các file đều đọc tốt nên Thiên Tân xuất toàn bộ dữ liệu theo cấu hình Raid đó.

toàn bộ quá trình cứu dữ liệu server của anh Trường mất hơn 2 ngày, tất cả các file đều đọc tốt không có lỗi nào.

Cứu dữ liệu server

Cứu dữ liệu server

 

Posted in khách hàng, khách hàng server Tagged with: , ,