Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu ổ cứng western 4TB bad sector cho anh Khang – Long An ngày 7/5/2017

Cứu dữ liệu ổ cứng western 4TB bad sector cho anh Khang – Long An ngày 7/5/2017. Anh Khang là giám đốc 1 công ty Sản Xuất ở huyện Đức Hòa – Long An dữ liệu toàn bộ là hình ảnh và video clip về công ty . Anh Khang có mang qua 1 trung tâm cứu dữ liệu khác trước đó nhưng không thỏa thuận được về giá cả nên mang về Thiên Tân. Sau hơn 2 ngày dùng tool PC3000 để cứu, toàn bộ dữ liệu của anh Khang đã được phục hồi. Anh Khang mua thêm 2 ổ cứng 4TB và 2TB để chép dữ liệu và cài đặt win.

Ổ cứng bad sector nặng của anh Khang

Ổ cứng bad sector nặng của anh Khang

Posted in khách hàng