Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu ổ cứng western 160Gb hư đầu đọc cho anh Lưu 0903 0XX 252 ngày 18/3/2017

Cứu dữ liệu ổ cứng western 160Gb hư đầu đọc cho anh Lưu 0903 0XX 252 ngày 18/3/2017. Dòng ổ cứng western Thiên Tân có 1 kho lấy đầu đọc rất lớn nên khi nhận được ổ của anh Lưu Thiên Tân thay đầu đọc ngay cho anh để có dữ liệu sớm. sau 1 ngày toàn bộ dữ liệu trong ổ 160GB của anh đã được phục hồi không thiếu file nào.

Ổ cứng cứu dữ liệu của anh Lưu

Ổ cứng cứu dữ liệu của anh Lưu

Posted in khách hàng