Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB hư đầu đọc cho anh Duy 0932 489 83X ngày 13/4/2017

Cứu dữ liệu ổ cứng Toshiba 500GB hư đầu đọc cho anh Duy 0932 489 83X ngày 13/4/2017. Thiên Tân cấp nguồn cho ổ cứng của anh Duy, ổ cứng bị hư đầu đọc nên kêu lạch cạch rất lớn. Thiên Tân tiến hành bung ổ cứng trong phòng sạch và thay đầu đọc luôn cho anh Duy. Sau khi thay ổ cứng của anh Duy detect tốt và dữ liệu được xuất ra hết sau 1 ngày.

Cứu dữ liệu cho anh Duy

Cứu dữ liệu cho anh Duy

Posted in khách hàng