Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 80GB cho văn phòng đăng ký đất quận 12 ngày 2/7/2017

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 80GB cho văn phòng đăng ký đất quận 12 ngày 2/7/2017. Ổ cứng này nằm trong máy đóng vai trò như Server, share dữ liệu cho các máy con sử dụng.

Dữ liệu file office của văn phong được lưu trữ từ hàng chục năm trước và không có dữ liệu backup nên phải lấy lại bằng được.

Thiên Tân cấp nguồn kiểm tra ổ cứng kêu lạch cạch khá lớn, đây là dấu hiệu ổ cứng đã hư đầu đọc, muốn lấy hết dữ liệu bắt buộc phải thay đầu đọc. Thiên Tân mới thay đầu đọc dòng này cho 1 khách hàng khác và đem qua thay thế cho VPĐK đất Q12 ngay.

Sau gần 1 ngày toàn bộ dữ liệu không thiếu 1 file của văn phòng đăng ký đất q12 đã phục hồi thành công.

Cứu dữ liệu seagate 80GB

Cứu dữ liệu seagate 80GB

Posted in khách hàng