Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 120GB bị gõ đầu đọc cho anh Lâm ngày 1/7/2017

Cứu dữ liệu ổ cứng Seagate 120GB bị gõ đầu đọc cho anh Lâm ngày 1/7/2017. Đây là dòng ổ cứng rất cũ của Seagate, gần đây Thiên Tân cũng hay nhận cứu những dòng ổ cứng này.

Dữ liệu của anh Lâm là dữ liệu cá nhân lưu trữ từ lâu nên khi ổ cứng hư muốn lấy lại. Dòng ổ cứng này nói chung là bền và khi hư đầu đọc thì ít khi trầy mâm đĩa nên Thiên Tân chuẩn bị ổ lấy đầu đọc và bung ra thay luôn.

Toàn bộ dữ liệu được phục hồi sau 2h.

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu

Posted in khách hàng