Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB hư đầu đọc cho trường tiểu học Bình Thạnh ngày 28/6/2017

Cứu dữ liệu ổ cứng Samsung 160GB hư đầu đọc cho trường tiểu học Bình Thạnh, huyện Thạnh Phú, Bến Tre ngày 28/6/2017.

Anh Hoàng được bạn là giáo viên trường Bình Thạnh nhờ mang tới Thiên Tân để cứu dữ liệu. Ngay khi vừa tiếp nhận Thiên Tân đã xử lý vệ sinh và thay đầu đọc ngay.

Toàn bộ dữ liệu của trường Bình Thạnh được phục hồi sau 2 h. Bạn anh Hoàng rất vui mừng và nhờ Thiên Tân gừi gấp dữ liệu qua mạng để sử dụng.

Cứu dữ liệu

Cứu dữ liệu

Posted in khách hàng