Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu ổ cứng lỗi firmware cho công ty TNHH MTV TM & DV Hương Biển ngày 17/3/2017

Cứu dữ liệu ổ cứng lỗi firmware cho công ty TNHH MTV TM & DV Hương Biển – 7A/27 Thành Thái, Phường 14, Quận 10 ngày 17/3/2017. Ổ cứng Seagate 250GB của công ty Hương Biển thuộc dòng cũ 7200.12 và board 367 nên kỹ thuật fix firmware có một số khác biệt với dòng mới và phải fix bằng tay. Sau hơn 15 phút fix ổ cứng của Hương Biển đã detect và toàn bộ dữ liệu được cứu ra trong ngày.

Cứu dữ liệu công ty Hương Biển

Cứu dữ liệu công ty Hương Biển

Posted in khách hàng