Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu ổ cứng Fujitsu 320GB hư đầu đọc cho anh Đức ngày 19/6/2017

Cứu dữ liệu ổ cứng Fujitsu 320GB hư đầu đọc cho anh Đức ngày 19/6/2017. Ổ của anh Đức bị kiến cắn hư hết phần Gioăng cao su nên bụi và không khí lọt vào mâm đĩa làm dơ mâm đĩa.

Thiên Tân bung ổ cứng trong phòng sạch để tháo đầu đọc và vệ sinh mâm đĩa, do có nhiều bụi nên Thiên Tân vệ sinh khá lâu và phải dùng cả máy soi để chắc chắn không còn bụi trên mâm đĩa. Nếu còn dù chỉ 1 hạt bụi cũng có thể làm hư đầu đọc khi thay đầu mới.

Sau khi thay đầu đọc mới ổ cứng đã detect và 80GB đã được cứu ra hết trong ngày cho anh Đức.

Cứu dữ liệu ổ cứng fujitsu 320GB

Cứu dữ liệu ổ cứng fujitsu 320GB

Posted in khách hàng