Cuu du lieu, Cứu dữ liệu ổ cứng chết cơ, server

Cứu dữ liệu Database cho Gas Bình Minh trong ổ cứng Seagate 250GB ngày 23/6/2017

Cứu dữ liệu Database cho Gas Bình Minh trong ổ cứng Seagate 250GB ngày 23/6/2017. Ổ cứng của Gas Bình Minh bị lỗi firmware, khi cấp nguồn ổ cứng quay êm nhưng không nhận.

Thiên Tân dùng tool PC3000 để ghi lại firmware cho ổ cứng tuy nhiên khi ghi xong ổ cứng vẫn báo lỗi smart. Lỗi Smart liên quan đến 1 số file SYS bị lỗi cần phải repair để ổ cứng chạy bình thường. Sau khi upload file sys smart từ một ổ cứng khác ổ cứng của gas Bình Minh đã chạy bình thường, Bình Minh chỉ yêu cầu 1 vài file backup nhưng Thiên Tân vẫn xuất hết dữ liệu.

Toàn bộ quá trình Cứu dữ liệu Database cho gas Bình Minh hết hơn 2h.

Cứu dữ liệu Database cho gas Bình Minh

Cứu dữ liệu Database cho gas Bình Minh

Posted in khách hàng